Totalentreprenad Stockholm

Totalentreprenad Stockholm

Är du en bostadsrättsförening eller ett företag som behöver hjälp med större byggprojekt inom tak, fasad och fönster och vill slippa hantera flera entreprenörer och kontaktpersoner? Då kan vi på JW Plåtslageri AB hjälpa dig med en helhetslösning inom totalentreprenad i Stockholm. Med en totalentreprenad menar vi att ni slipper ta ansvaret att handla upp och projektleda alla yrkesgrupper, utan vi gör jobbet åt dig. Ta kontakt med oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig som totalentreprenör i Stockholm med just ditt projekt.

Vad är totalentreprenad?

Med en totalentreprenad innebär det att vi tar på oss helhetsansvaret för projektledningen och arbetet kring alla ingående moment och entreprenörer i entreprenaden. Du som beställare får en kontaktperson och entreprenör och vi ser till att med våra partners ge er en heltäckande och enkel resa genom projektet. De allra flesta entreprenader vi utför är vi totalentreprenör i och vi har över 30 års erfarenhet av inom det yttre klimatskalet såsom tak, fasad och fönster. Vi arbetar med alla typer av takmaterial, putssystem och fönster och vi har ett stort kontaktnät inom renovering och byggnadsvård.

Fördelar med totalentreprenad

Det finns flera fördelar med totalentreprenad och varför du ska anlita en expert för att hantera ditt projekt. Den största fördelen är att ni som beställare får en part och kontaktperson i entreprenaden vilket ger er stora samordningsfördelar, tidsbesparing samt trygghet. Dessutom ger det er fördel att ni får en garantipart med ansvar för alla övriga entreprenörer.

Nästa fördel med att välja en stabil och erfaren totalentreprenör är att vi har långtgående partnerskap med väldigt duktiga entreprenörer inom alla olika områden för renovering av det yttre klimatskalet.

Enbart en avtalspart

Med totalentreprenad slipper du ha kontakt med flera olika parter för att utföra olika uppdrag under projektets gång. Vi som totalentreprenör ser till att sköta alla kontakter med olika parter som behövs som exempelvis ställningsbyggare, murare, fönsterrenoverare, rivare etc. och ni behöver bara ha kontakt med oss.

 

Olika typer av entreprenader och entreprenadformer

Det finns flera olika entreprenader och entreprenadformer som man kan välja mellan när man står i ett skede att renovera det yttre klimatskalet. Dels Totalentreprenad där vi står för projektering och förslag på utförande, självklart i nära kontakt med beställaren. Sedan finns det också utförandeentreprenad där ni som beställare tar fram handlingar och projekterar entreprenaden. Med totalentreprenad så slipper du tänka på detta utan överlåter helheten till oss.

 

De vanligaste entreprenaderna som vi på JW Plåtslageri AB är experter inom är omläggning och renovering av yttertak, putsfasader samt fönsterrenoveringar.

 

Dock utför vi alla typer av service och underhållsarbeten inom takentreprenad i Stockholm såsom takmålning, lövrensning, snöskottning och mindre reparationer.

Kontakta oss för att veta mer om totalentreprenad i Stockholm

Skicka in en förfrågan via kontaktformuläret eller ring in direkt till oss på 08-768 80 50 

 

Kontakta oss

URVAL AV VÅRA KUNDER