Tegeltak

Tegeltak i Stockholm

Om ett tegeltak underhålls kan det hålla i många år men ibland blir underhållet åsidosatt. Ett tegeltak bör ses över regelbundet, gärna innan vintern då det är vanligt att ett par tegelpannor eller nockpannor behöver bytas ut per säsong. Pannorna kan spricka eller av något skäl lossna från underlaget. Vid kraftiga oväder kan tegelpannor hamna ur läge och behöva rättas till.

Vi har kompetensen och erfarenheten som är nödvändig för att lägga om och underhålla tegeltak. Vi vet hur papp, läkt, plåtgarneringar och olika material kombineras för att få ett bra slutresultat. Vi utför omläggningar och restaureringar med både ler- och betongtegel.

Omläggning tegeltak 

Vår specialitet är tegeltak-omläggningar på äldre byggnader. Våra vanligast förekommande uppdrag gäller byggnader från sekelskiftet. Tak från denna tid utgör nästan alltid en mycket väsentlig del av husets arkitektur, och de är ofta komplicerade med olika vinklar, former och med mycket plåtslageridetaljer. Att lägga om ett sådant tak till ett tekniskt bra skick utan att förvanska husets karaktär kräver naturligtvis tekniskt kunnande, men även engagemang och ett estetiskt sinne av hantverkarna som utför arbetet.

Önskar ni hjälp med tegeltak i Stockholm?

Skicka in en förfrågan via kontaktformuläret eller ring in direkt till oss på 08-726 80 50 

 

Kontakta oss

URVAL AV VÅRA KUNDER