Lägga tegeltak Stockholm

Lägga tegeltak

Behöver du lägga tegeltak i Stockholm kan JW Plåtslageri AB hjälpa dig med att lägga om tegeltak och lägga nytt tegeltak. Vi vet hur papp, läkt, plåtgarneringar och olika material kombineras för att få ett bra slutresultat för ditt tegeltak. Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan lägga tegeltak för dig som äger en fastighet eller BRF i Stockholm. Vi kan utföra takrenovering i Stockholm med omnejd och underhåll av olika typer av tak, så som tätskikt och snöskottning.  

Tegeltak på bostadsrättsförening

Behöver du hjälp att lägga tegeltak till bostadsrättsförening i Stockholm? Med både erfarenhet och vana av att arbeta med stora projekt kan vi snabbt och enkelt lägga, eller lägga om, tegeltak i Stockholm och närliggande orter. Vi ser till att arbetet går smidigt och att allt görs på ett professionellt sätt. Vi har lång erfarenhet av att lägga tegeltak för bostadsrättsförening och förstår vikten av att arbeta effektivt och noggrant för att minimera störningar för de boende.

 

Lägga om tegeltak

Vår specialitet är att lägga om tegeltak på äldre byggnader. Våra främsta uppdrag där vi verkligen får sätta vår expertis och tekniskt kunnande på prov är när vi får lägga om tegeltak på byggnader från sekelskiftet. Tak från denna tid utgör en väsentlig del av husets arkitektur, och de är ofta komplicerade med olika vinklar, former och med mycket plåtslageridetaljer. Det kräver ett högt engagemang och ett estetiskt sinne av hantverkarna som utför arbetet med omläggning av lertegeltak på äldre byggnader. Vi plockar bort gammalt taktegel och reparerar det som går att spara ur en hållbarhetssynpunkt. Med rätt underhållning av lertegeltak kan det hålla ett gott skick i många år och vi utför tjänster som att göra regelbunden kontroll och reparation av gammalt taktegel samt rengöra tegeltak.  

Tegeltak livslängd

Ett tegeltaks livslängd kan hålla i mer än ett sekel, men med rätt typ av underhåll kan det hålla ännu längre än så! Ett tegeltak bör ses över regelbundet, gärna innan vintern då det är vanligt att ett par tegelpannor eller nockpannor behöver bytas ut per säsong. Pannorna kan spricka eller av något skäl lossna från underlaget. Vid kraftiga oväder kan tegelpannor hamna ur läge och behöva rättas till. Några aspekter som kan påverka ett tegeltaks livslängd är:

  • Lutningen på taket

  • Takteglets kvalité och hållbarhet i materialet

  • Tidigare underhållsarbete, så som att rengöra tegeltak eller mossbildning

  • Skick på exempelvis takpapp och läkt

 

Fördelar med tegel

Det finns många fördelar med tegel och varför man ska välja detta material till tak. Några av dessa är:

  • Lutningen på taket

  • Takteglets kvalité och hållbarhet i materialet

  • Tidigare underhållsarbete, så som att rengöra tegeltak eller mossbildning

  • Skick på exempelvis takpapp och läkt

Vilka fördelar med tegel som finns beror också på vilken typ av tegel som används för att lägga taktegel. Vi har framförallt expertis inom lertegel och betongtegel.

Önskar ni hjälp med tegeltak i Stockholm?

Skicka in en förfrågan via kontaktformuläret eller ring in direkt till oss på 08-726 80 50 

 

Kontakta oss

URVAL AV VÅRA KUNDER