Våra tjänster

Plåtarbete tak

Plåtslageriarbete

Vi på JW Plåtslageri har sedan 1991 arbetat med plåtarbete  arbetar med allt ifrån nyproduktion och renoveringar till total- och utförandeentreprenader. Med vår gedigna kunskap kan du vara säker på att alltid få rätt material i rätt tid och på rätt plats.

Lägga tätskikt

Tätskikt

Ett tätskikt är idag givet för att ditt tak ska hålla under lång tid och är en viktig grund som kräver expertis. Vi på JW Plåtslageri använder högkvalitativa produkter inom tätskikt med material som är slittåligt. Läs mer om vilka tekniker vi använder oss av i vårt tätskiktsarbete. 

Plåttaksmålning

Måla plåttak

Som med det mesta är det grundarbetet som är viktigast om du behöver måla plåttak. Vi gör en grundlig bedömning om vilken tidigare behandling som använts och sedan bestämmer vi vilken typ av renhetsgrad som skall användas för att nå det bästa resultatet.

Lägga tak i skiffer

Skiffertaksläggning

Skiffer är ett rent naturmaterial och använts till taktäckning sedan långt tillbaka i tiden. Materialet har en utomordentlig hållfasthet men är samtidigt lätt att forma. Vi arbetar smidigt och varsamt med materialet och ett tak i skiffer kan ha lång livslängd.  

Säkerhet tak

Säkerhet för tak

Vi hjälper dig med att skapa bästa förutsättningarna för bra säkerhet för ditt tak. Det ligger under fastighetsägarens ansvar att tak är säkert och vi hjälper dig med det mesta inom detta. Vi monterar gång- och takbryggor, skyddsräcken, takstegar, snörasskydd m.m. för att undvika olyckor.  

Snöskottning tak

Skotta snö på tak

Fastighetsägaren har skyldighet att säkerställa att ingen blir skadad av nedfallande snö och is. Snöskottning av yttertak är riskförebyggande och ska alltid utföras av fackmän med rätt utrustning och utbildning. Vi på JW Plåtslageri är specialister på snöröjning av tak och har många års erfarenhet av Stockholms yttertak.

Lägga taktegel

Lägga tak av tegel

Om ett tegeltak underhålls kan det hålla i många år, men ibland blir underhållet åsidosatt. Ett tak av tegel bör ses över regelbundet, gärna innan vintern då det är vanligt att ett par tegelpannor eller nockpannor behöver bytas ut per säsong. Vi hjälper dig med undersöka och lägga nytt tegel om det behövs. 

Underhållsarbete tak

Underhåll av tak

Hemligheten bakom en lång livslängd av taket är att det behöver löpande underhåll för att förhindra att skador uppstår på både människor och egendom. Vi hjälper till med kontinuerliga inspektioner av tak i olika material och skick.  

Kom i kontakt med oss

Skicka in en förfrågan via kontaktformuläret eller ring in direkt till oss på 08-726 80 50 

 

Kontakta oss