Totalentreprenad – En omfattande guide

Totalentreprenad är en populär entreprenadform inom byggbranschen där en enda aktör, oftast ett byggföretag, tar hand om hela byggprojektet från start till slut. Detta inkluderar både projektering och utförande av arbetet. Men vad innebär det egentligen, och vilka är fördelarna och nackdelarna med denna entreprenadform?

Plåtslageri i Stockholm

Vad är totalentreprenad?

Totalentreprenad innebär att en enda entreprenör tar ansvar för hela byggprojektet. Detta inkluderar allt från projektering, framtagning av ritningar och skisser, utformning av byggnaden, tekniska lösningar, arbetsinsats, underentreprenörernas arbetsinsats, konsulter, byggnadsmaterial, byggnadsmaskiner, till att säkerställa att allt arbete utförs korrekt och i enlighet med gällande regler.

Fördelar med totalentreprenad:

Enkelhet: Som kund behöver du endast ha kontakt med en aktör, vilket förenklar kommunikationen och minskar risken för missförstånd.

Ansvar: Entreprenören tar fullt ansvar för hela projektet, vilket innebär att om något går fel, är det entreprenörens ansvar att rätta till det.

Tidsbesparing: Kunden behöver inte själv hantera och koordinera olika underentreprenörer, vilket kan vara tidskrävande.

Totalentreprenad med JW Plåtslageri

När det kommer till totalentreprenad i Stockholm har vi på JW Plåtslageri över 30 års erfarenhet inom det yttre klimatskalet, inklusive tak, fasad och fönster. Med JW Plåt som din totalentreprenör får du en helhetslösning där de tar ansvar för hela projektledningen och alla ingående moment. Som kund får du en enda kontaktperson, vilket förenklar kommunikationen och ger dig en enkel och trygg resa genom projektet.

Viktiga aspekter att tänka på:

Avtal: När du tecknar ett avtal för totalentreprenad är det viktigt att vara noggrann och se till att alla detaljer och krav specificeras i avtalet. Ett vanligt standardavtal som används är ABT 06.

Byggherre: Den som beställer arbetet är byggherre och ansvarar för att bygget uppfylls enligt gällande lagar och förordningar.

Utförandeentreprenad: Detta är en annan entreprenadform där beställaren ansvarar för projekteringen och entreprenören för utförandet av arbetet. Här saknar entreprenören funktionsansvar, men arbetet ska utföras fackmässigt.

Önskar ni hjälp med totalentreprenad?

Skicka in en förfrågan via kontaktformuläret eller ring in direkt till oss på 08-726 80 50 

Kontakta oss

URVAL AV VÅRA KUNDER