Livslängd för tak – Plåt eller tegel?

Hur länge håller ett tak?

Takets livslängd är inte bara en funktion av dess material utan också av hur väl det underhålls. Generellt sett, oavsett material, tjänar taket som husets sköld, skyddande mot allt från brännande solsken till kraftiga snöstormar. Ett tak med takpapp eller bitumentak, ofta valt för dess kostnadseffektivitet, har en baslinje på 15 till 20 år. Med regelbundet underhåll, som att se till att taket är fritt från skräp och att eventuella skador åtgärdas snabbt, kan denna siffra öka avsevärt. Att täcka takpappen med plåt eller tegel kan också ge ditt tak en livslängd på ytterligare några decennier.

Plåtslageri i Stockholm

Hur länge håller ett plattak (takpannor)?

Takpannor, ofta kända för sin estetik och hållbarhet, har en grundläggande livslängd på upp till 30 år. Detta innebär att under normala förhållanden och med minimalt underhåll kan man förvänta sig att takpannor håller i minst tre decennier. Men det som är anmärkningsvärt med takpannor är deras potential att varaktigt överstiga denna grundläggande livslängd med rätt skötsel. Genom regelbundet underhåll, som att byta ut skadade eller felplacerade pannor, kan man förlänga takets livslängd avsevärt. Ett välunderhållet tak med takpannor kan, med rätt vård, hålla i 60-70 år. Detta understryker vikten av proaktivt underhåll och inspektioner för att maximera takets livslängd.

Hur länge håller ett plåttak?

Bandtäckt plåt är känt för att kombinera styrka med lång livslängd. Grundläggande kan ett plåttak förväntas hålla i 40 år eller mer. Men det som är särskilt imponerande med plåttak är dess förmåga att överleva ännu längre med rätt skötsel. Med regelbundet underhåll, som att se till att plåten inte korroderar och att eventuella skador repareras snabbt, kan ett plåttak överleva i över ett sekel! Detta innebär att med rätt vård kan ett plåttak potentiellt tjäna ett hus i över 100 år. Detta gör plåttak till ett av de mest hållbara takmaterialen på marknaden, särskilt när man beaktar dess styrka och motståndskraft mot väderförhållanden.

Underhållets Betydelse

Underhåll är nyckeln till takets långvariga prestanda. Regelbundna inspektioner, rengöring och mindre reparationer kan förhindra större problem i framtiden. Genom att kontinuerligt inspektera taket och vidta nödvändiga åtgärder kan man förebygga skador som kan förkorta takets livslängd. Ett enkelt exempel är att byta ut skadade eller felplacerade takpannor. Detta enkla steg kan förhindra vattenläckage, vilket kan leda till mögel, röta och andra skador på husets struktur.

Solceller och Takbyte

Med den ökande populariteten av solenergi överväger många husägare att installera solceller. Men det är viktigt att notera att detta kan påverka takets livslängd. Solcellsinstallationer kan kräva extra förstärkningar, och därför kan det vara nödvändigt att byta tak tidigare än förväntat. Därför är det viktigt att taket och solcellsanläggningen har samma förväntade livslängd för att maximera investeringens avkastning.

Bättre livslängd för tak med JW Plåtslageri

Att byta tak är en stor investering, både i tid och pengar. Därför är det avgörande att välja rätt hantverkare för jobbet. Vi på JW Plåtslageri har lång erfarenhet av att lägga tak på alla möjliga sorters byggnader runt om Stockholm i diverse olika material. Har ert taks livslängd nått sitt slut kan vi hjälpa er lägga nytt tag som kan hålla decennier framöver!

Önskar ni hjälp av certifierad plåtslagare?

Skicka in en förfrågan via kontaktformuläret eller ring in direkt till oss på 08-726 80 50 

Kontakta oss

URVAL AV VÅRA KUNDER