Prelaq GreenCoat

Prelaq GreenCoat – en hållbar utveckling

Prelaq GreenCoat är den enda kromatfria produkten inom färgbelagda plåtmaterial som är utvecklad för nordiska förhållanden. GreenCoat är ett patenterat koncept för organisk ytbeläggning. En betydande del av konventionella lösningsmedel har ersatts av ett förnybart, reaktivt lösningsmedel vilket framställs av naturliga oljor, exempelvis rapsmetylester (RME) som är baserade på svensk rapsolja.

Dessutom så förbättras färgskiktets mekaniska tålighet samt förmågan att motstå väder och vind eftersom det är möjligt att använda en annan typ av polyesterbindemedel. Ur miljösynpunkt så är GreenCoat fördelaktigt eftersom den reaktiva spädaren framställs från förnybara råvaror. Istället för att förbrännas så integreras en del av den reaktiva spädaren i färgfilmen vilket innebär en mindre transport av oreaktiva lösningsmedel. Sammantaget leder detta till en mindre belastning av koldioxid på vår atmosfär vid tillverkningen.

Läs mer om plåten hos SSAB.com

Önskar ni hjälp av certifierad plåtslagare i Stockholm?

Skicka in en förfrågan via kontaktformuläret eller ring in direkt till oss på 08-768 80 50 

 

Kontakta oss

URVAL AV VÅRA KUNDER