OMLÄGGNING AV STÅLPLÅT TILL NYTT KOPPARTAK SAMT OMLÄGGNING AV GLASERAT TEGEL PÅ ÖSTERMALMSGATAN 94

Beställare: BRF Veterinären 8

På den långsträckta gatan börjar som återvändsgata vid Karlavägen/Birger Jarlsgatan i Lärkstaden, och löper sedan parallellt mellan Karlavägen och Valhallavägen och slutar lätt krökt vid Karlaplan. Längs denna gata finns det många kulturklassade fastigheter. Vi fick i uppdrag av BRF Veterinären att utföra en ordentlig takrenovering.

Det är ett komplext jobb med svåra detaljer och material som används är både koppar, stålplåt och glaserat tegel. Vi utförde även en takmålning mot innergården.

Fastigheten är en grönklassad fastighet enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Önskar ni också hjälp med omläggning av tak? 

Kontakta oss idag och få svar på eventuella frågor eller för att få offert!

Kontakta oss