OMLÄGGNING AV STÅLPLÅT SAMT
LERTEGEL PÅ HÄGERSTENSVÄGEN 101-109

Beställare: BRF Pilgrimmen

Hägerstensvägen är en gata som sträcker sig mellan Liljeholmen och Mälarhöjden i södra Stockholm. Hägerstensvägen passerar genom stadsdelarna Aspudden och Hägersten.

Vi fick i uppdrag att utföra en takrenovering för BRF Hagblomman och deras fastigheter.

Det varw ett utmanade jobb för både plåtslagarna och tegelläggarna då det är svåra plåtgarneringar och lertegel som ska kombineras på rätt sätt för att få ett bra slutresultat.

Fastigheten är en grönklassad fastighet enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Önskar ni få hjälp med ert tak?

Ring till oss eller kontakta oss via formuläret. Varmt välkomna!

Kontakta oss