OMMÅLNING AV PLÅTTAK PÅ 
GAMLA RIKSDAGSHUSET MED PENTUR KULTUR

 

Beställare: Statens Fastighetsverk

Det gamla Riksdagshuset på Riddarholmen i Stockholm har en lång historia. Den börjar på 1200-talet med källarvalv från tiden då franciskanerklostret fanns på platsen. År 1666 förvandlades huset, genom omfattande om- och påbyggnad, till privatpalats för guvernören Bengt Horn. Därefter var huset i privat ägo fram till 1794 då Riksgäldskontoret övertog fastigheten.

Det gamla Riksdagshuset lämnades till staten och efter en om- och tillbyggnad som var klar 1911 flyttade flera ämbetsverk, bl a Domänstyrelsen och Kommerskollegium, in i huset.

Taket har högtrycktstvättats, rosten har rostskyddsbehandlats och plåtrena ytor har behandlats med primer innan vi kunde måla deras takplåt med en linoljefärg.

Fastigheten är en blåklassad fastighet i Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Blått är den högsta klassen och omfattar synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

målning plåttak gamla riksdagshuset

Önskar hjälp med takmålning i Stockholm?

Ring till oss eller fyll i kontaktformuläret så hjälper vi er! Välkommen!

Läs mer